VILÁGI HÍVEK A LITURGIA SZOLGÁLATÁBAN

(Kivonat az egyházmegyei zsinat határozataiból - Debreceni Katolikus Figyelő XI. évf. 2. szám)

A lelkipásztori munkában, a közösség vezetésében és szolgálatában, nélkülözhetetlen feladatokat láthatnak el a világi hívek. Ezen feladatok nagyban hozzájárulnak az egyházközségek harmonikus életéhez, a liturgia szépségéhez és a papság munkájának eredményességéhez. A zsinat megbecsülését fejezi ki mindazok iránt, akik ezen feladatokat végzik, és buzdítja őket, hogy munkájukat hivatásként végezzék. Általános alapelv, hogy minden szolgálatra az arra alkalmas személy kapjon megbízást.

Lelkipásztori kisegítők

Azok a férfiak és nők, akik az egyházmegye főpásztorától engedélyt kapnak az áldoztatásra, ill. igeliturgiák végzésére. Lényegében a lektorok és akolitusok feladatát látják el. Felkészítésükkel és alkalmazásukkal kapcsolatban a főpásztor rendelkezései az irányadók. A lektorok, akolitusok és lelkipásztori kisegítők munkájukat mindig a plébánossal összhangban, annak irányításával végezzék.

Lektorok és akolitusok

Azok a férfiak, akiket a püspök ezekre a szolgálatokra liturgikus szertartás keretében felavatott. A lektorok feladata a szentírási szövegek felolvasása a liturgia keretében, hitoktatás, ha megvan a megfelelő képesítésük. Az akolitusok feladata az eukarisztia körüli szolgálat, segítenek az áldoztatásban, elviszik az Oltáriszentséget a betegekhez, vezetik az igeliturgiát és a hívek közös imádságát. A lektorok és akolitusok kiválasztásáról, felkészítéséről, továbbképzéséről, lelkigondozásáról és alkalmazásáról egyházmegyei szinten kell gondoskodni. Nagyon ajánlott, hogy minden egyházközségben legyenek felavatott lektorok, ill. akolitusok.

Az akolitusi szolgálat beosztása

Igeliturgiák:

dátum esemény akolitus
2017.09.04 hétfő igeliturgia Dr. Cserny István
2017.09.11 hétfő igeliturgia Dr. Kövics György
2017.09.18 hétfő igeliturgia Dr. Lieli Pál
2017.09.25 hétfő igeliturgia Berényi András
2017.09.26 kedd igeliturgia Dr. Cserny István