Az oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak.

Az EU-s jogszabályok értelmében fel kell hívnunk a figyelmét, hogy oldalaink sütiket (cookie) használnak. Ezek miniatűr, ártalmatlan fájlok, melyeket az ön gépére helyezünk el, hogy a szolgáltatásaink használatát egyszerűbbé tegyük az ön számára. A sütiket természetesen letilthatja a böngészőjében, azonban ha az Elfogadom feliratú gombra kattint, akkor elfogadja azok használatát.

2020/2021

Szervezés alatt, egyes időpontok még változhatnak

Akolitusok csoportja: megbeszélésre találkoznak időközönként a plébános összehívására a plébánián
Bibliaóra Minden hónap 1. és 3. csütörtök este 19 órától a plébánián. Vezeti a plébános atya (első alkalom: szept. 17.)
Egyetemisták csoportja hetente szerda 19 órától. Kapcsolat: Szilágyi Eszter (első alkalom: okt. 7.)
Engesztelő imaközösség: minden első szombaton szentségimádás a templomban (mise előtt, vagy után)
Énekkar: próba havonta két alkalommal. Vezeti: Náray Máté (első alkalom: szept. 12.)
Felnőttek lelki köre: Beszélgetések a Szentírásról, egyházi ünnepekről. Minden péntek délelőtt 10 - 11.30 között a templomban. Vezeti: Gajdos Zsuzsa
Hobbielektronika Ingyenes tanfolyamok és ismeretterjesztő előadások hetente, csütörtök 17 órától. Vezeti: Cserny István
Kamilliánus család minden hónap utolsó hétfőjén 16.30-tól. Kapcsolat: Berényi András (első alkalom: szept. 15.)
Katekumen csoport minden hónap 2. és 4. kedd este 19 órától a plébánián. Kapcsolat: Dr. Ujhelyi Mára (első alkalom: szept. 22.)
Lelkiségtörténet - önképző körminden hónap 3. kedd este a szentmise után a plébánián, Kapcsolat: Dr. Szabó Éva (első alkalom: szeptember 29.)
Lélektől-lélekig csoport kéthetente, péntek délutánonként 17.30 órától a plébánián. Kapcsolat: Menyhárt Ferenc (első alkalom: szept. 11.)
Női torna minden hétfőn 18.45 órától. Kapcsolat: Legeza Éva
Rózsafüzér társulat imádságaikat rendszeresen végzik a hétköznapi szentmisék előtt (17.20-tól) és otthonukban, valamint minden nap 20.30-kor. Titokcsere minden hónapban. Kapcsolat: Legeza Éva
Szent Ignác szemlélődő imacsoport imaalkalmai havonta kétszer, vasárnap délután 17.30-tól 20.00-ig, Kapcsolat: Legeza Éva (első alkalom: szeptember 13.)
Szent Mónika imacsoport imaalkalmai: minden hónap 27-én délután 17 órától a templomban

A felsorolt rendszeres alkalmak mellett számos olyan közösségi alkalom is szerveződik plébániánkon, amelyek időszaki jellegűek (pl. lelkigyakorlat, pásztorjáték, kerékpáros kirándulás, filmklub, gyereknap, zenekar...). Ezen alkalmak nem korlátozódnak egy-egy csoportra, hanem a teljes plébániai közösség számára nyitottak. Ezeket az alkalmakat a heti hirdetésekben tesszük közzé.

Egyházközségi programok 2020/2021-ben

Veni Sancte tanévnyitó, valamint a tanulók és a tanárok megáldása szeptember 13-án a 11.15 órai szentmisében.
Idősek őszi kirándulása a vírusjárvány miatt ebben az évben elmarad
Gyermekek rőzsafüzér imádkozása október 16.
Egyházközségi kirándulás Tokajba október 23.
Ifjúsági lelkigyakorlat október 26-28.
Lelki (immunerősító) nap november 7.
Gyászolók vasárnapja november 8.
Bérmálás a Megtestesülés Templomban november 15.
Őszi hittanos nap a plébánián, november 21.
Adventi koszorúkészítés a plébánián, november 27.
Rorate hajnali szentmisék (reggelivel) december 1-től minden hétköznap 6 órától.
Karácsony december 25-26.
Plébániai közösségi nap és Disznótoros Bál - SzUSz park, január 16.
Gyermekek tavaszi kirándulása március 15.
Templombúcsú március 25.
Húsvét április 4.
Elsőáldozás május 30.
Családi nap május 31.
Te Deum tanévzáró szentmise, június 13.
Napközis tábor június 14-26.
Elutazós hittanos gyermektábor július 22-28.
Templomunk felszentelésének 21. évfordulója augusztus 19.

Hitoktatás a 2020/2021-as tanévben

Hittanórák, ifjúsági csoportok a Megtestesülés Plébánián

A hittanórák péntek délután vannak,
az alábbi időbeosztás szerint:
15.00 - 15.45  1-2. osztályosok - Jakab Zsuzsanna
15.45 - 16.20   óvodás hittan - Jakab Zsuzsanna
16.30 - 17.15   elsőáldozásra készülők - Jakab Zsuzsanna
17.30 - 18.30   volt elsőáldozók - Jakab Zsuzsanna
19.00 - 20.30   bérmálkozók -Tóth László plébános
19.00 - 20.30   volt bérmálkozók -Jakab Zsuzsanna

Ifjúsági csoport (18-29 évesek) összejövetele: szerdánként az esti mise után.

Elsőáldozók lehetnek: Általános Iskola 3. osztályától fölfelé
Bérmálkozók lehetnek: Általános Iskola 8. osztályosok és 9-10-11-12 osztályos középiskolások
Templomunkban bérmálkozás legközelebb 2022-ben lesz, akik ekkor szeretnének bérmálkozni, azoknak 2021. szeptemberétől kell kötelezően felkészítésre járniuk!

Óvodai hitoktatás

Görgey Utcai Óvodában hitoktat: Szilágyi Kata

Liget Óvoda Tessedik Utcai Tagintézményében hitoktat: Jakab Zsuzsanna

Liget Óvoda Babits M. Utcai Tagintézményében hitoktat: Jakab Zsuzsanna

Liget Óvoda Bartók B.. Utcai Tagintézményében hitoktat: Jakab Zsuzsanna

Iskolai hitoktatás (helyi órarendben)

Árpád Vezér Ált. Iskolában hitoktat: Jakab Zsuzsanna

Bolyai ]ános Ált. Isk. és Alapf. Műv. Iskolában hitoktat: Jakab Zsuzsanna, Szilágyi Kata, Kun Zoltán

Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában hitoktat: Tóthné Rektor Magdolna

„Kedves Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését.

Őszintén kívánjátok, hogy boldogok legyenek. Ehhez pedig nemcsak a fizikai jólét, nemcsak a tudományok és művészetek ismerete és a sport szeretete tartozik hozzá, hanem – és főként – az is, hogy megtalálják helyüket a világban és Istennel minél szorosabb kapcsolatba kerüljenek. Ennek egyik eszköze az iskolai és a plébániai hitoktatás. Ne felejtsük el azonban, hogy a hittanra való beíratás önmagában még nem elegendő a teljes vallásos neveléshez. Szükség van a családban végzett közös imádságra. Fontos, hogy lehetőleg közösen vegyen részt a család a vasárnapi szentmisén és a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra, az elsőáldozásra és a bérmálásra is. A Szentlélek segítségét kérjük mindnyájatok számára, hogy a hitoktatás új lehetősége valóban a katolikus nevelés és a keresztény élet megújulására szolgáljon.” - Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Híveink minden hétköznap intézhetik ügyeiket (keresztelés, házasságkötés, temetés, szentmiseszándék bejelentése, egyházközségi hozzájárulás befizetése) a plébánia irodájában, kedd -péntek délután 15-18 óráig.

Bővebben ...

Varga Sándor:

Miért tetszik nekem a templomunk?

  • Mert mai, sok gondolkodó és imádkozó ember, művész munkája is megtestesül benne.
  • Mert akiknek épült, azok szeretik, belakják, igénybe veszik, rendeltetésszerűen használják. Az egész segít abban, hogy itt lelkileg feltöltekezve hétköznap, otthon, munkahelyemen ezt a hangulatot árasszam.
  • Mert a berendezése egyenként és összességében is mondanivalót hordoz.

A kereszt úgy van elkészítve, hogy abban benne van az egész krisztológia /Krisztusról szóló teológia/. Az így ábrázolt Krisztus olyan, mintha most „szállna” közénk, olyan, mint aki szenved a kereszten, olyan, mintha most szállna az égbe, s olyan, mint, akit az Atya megdicsőít. Az arca „egyetemes”, nem európai, nem zsidó, nem arab, nem néger, nem indián… Ugyanakkor a maga valóságában meghökkentő, hordozza a kereszt botrányát. Micsoda dolog az, hogy mi egy megalázott, magatehetetlennek látszó emberben keressük az üdvösségünket. Mikor először láttam életemben útszéli keresztet azt mondtam a szüleimnek: nézzétek, ott egy nyúzott ember!

Az oltár a templom munkaasztala. Emlékeztet az ószövetség véres áldozatainak oltárára, koporsóra, de szimbolikus bölcső, jászol is. Ugyanakkor az utolsó vacsora ünnepi asztalának is utóda. Itt történnek a legfontosabb dolgok. Itt találkozhatunk Jézussal, itt kerülhetünk vele szoros érzelmi kapcsolatba, itt leszünk barátai.

A tabernakulum az a szent hely, ahol az ostya színe alatt Jézus maga van jelen. Ott lakik Jézus. Az alkotó úgy képezte ki, hogy ez egy családi otthon kifejezése legyen, ahonnan melegség árad, ahonnan a kiszűrődő fény jelképezheti azt a világosságot, amit csendes imádságaink alatt érezhetünk, azt a biztatást, hogy: indulj, én világítok a lábad elé, hogy meg ne botoljon.

Az ambó a szószék utódja. Régen felmentek a papok, onnan oktatták, talán néha „kioktatták” a híveket. Ma köztünk vannak és Isten üzenetét próbálják közvetíteni. Szent ez a hely, a Lélek járja át. Akit ide szólít hivatása súgást (sugalmat) kap, hogy mit mondjon. A közösségre figyelve beindul egy áram, ami oda-vissza hat. Így lelkileg jól felkészülve, szellemileg töltekezve valóban másképp leszünk az áldozat részesei. Itt már elfogadjuk egymást, ott egyet akarunk.

Az orgona több szerepet tölt be. Alapértelmezése, hogy kísérje a közösség énekét, ami ha jól végezzük kettős imádkozás. Ezért törekszünk arra, hogy tudjunk „egy szívvel, egy lélekkel” együtt énekelni. Második feladata hogy zenei élményt nyújtva segítse, erősítse lelki élményeinket. Aki a zenét érti, annak eggyel több lehetősége van arra, hogy Isten üzenetét megértse, az irányítsa életét. Az orgona, a zene az evangelizálás eszköze is lehet, mert aki csak a zene nyelvét érti ma, holnap azon keresztül kaphat hívást a hitre.

A világítás. Minden templomépítő megtervezi a ház világítását. Ebből van természetes, ami az ablakokon keresztül jön. Templomunkban sem véletlen került a kör alakú, színes ablak, ahonnan nyáron este 6 óra körül a szentély gyönyörű megvilágítást kap. A két tetőszerkezet eltolt találkozása beüvegezve pedig olyan világítást ad, mintha maga az ég nézne be rajta. A villanylámpák, reflektorok is jól vannak beállítva, használva. Erősebb fény mellett sok embernek szemüveg sem kell.

A virágok. Ahogy a zene erősít lelkileg a hanggal, úgy a virág látvány a szemen keresztül szerzett élményt nyújt. A cserepes virág természetes környezetet varázsol, a vágott virág, a csokrok, a kompozíciók Isten szépségét közvetítik. Szimbólum is, mert többnyire az ide járó emberek hozták, ezzel akarják kifejezni hódolatukat. A vágott virág áldozat is, mert a végén elpusztulnak.

Mi tetszik még? A harmónia. Mert mindez ebben a templomban összhangban van. Nekem megfelel, mert mai, mert meleg, otthonos. Alkalmas arra, hogy aki idejön, feltöltődik, s ez a lendület egyik látogatástól a másikig betart.

További cikkeink...

Eseménynaptár

Női torna

szeptember
hétfő
20
Szakemberrel irányított...
18:45 h

Felnőttek lelki köre

szeptember
péntek
24
Beszélgetés a hit...
10:00 h

Szemlélődő ima

szeptember
vasárnap
26
Hiszen őbenne élünk,
...
17:30 h

Szent Mónika imacsoport

szeptember
hétfő
27
Minden hónap 27-én imádkozunk...
17:00 h

Női torna

szeptember
hétfő
27
Szakemberrel irányított...
18:45 h

Felnőttek lelki köre

október
péntek
1
Beszélgetés a hit...
10:00 h

Női torna

október
hétfő
4
Szakemberrel irányított...
18:45 h

Felnőttek lelki köre

október
péntek
8
Beszélgetés a hit...
10:00 h

Női torna

október
hétfő
11
Szakemberrel irányított...
18:45 h

Felnőttek lelki köre

október
péntek
15
Beszélgetés a hit...
10:00 h