Amit kínálunk:

Kezdő szintű tanfolyamok

 • Bevezetés az elektronikába (Elektromosság fogalma, Ohm törvény, Kirchoff törvények, LED-ek, tranzisztorok, egyszerű áramkörök)
 • Logikai áramkörök (Boole algebra, kettes számrendszer, logikai kapuk és hálózatok)
 • Arduino tanfolyam (mikrovezérlő programozás)

Haladó szintű tanfolyamok

 • Arduino tanfolyam
 • Mikrovezérlők programozása (PIC, MSP430, 8051, ARM Cortex-M, PSOC, ESP8266)
 • Vezeték nélküli adatátvitel (WiFi, ZigBee, Bluetooth)
 • Beágyazott rendszerek programozása Lua, microPython, mbed/C++ nyelven

Vegyes témakörű előadások

 • Egyéni projektek bemutatása
 • LabView tanfolyam
 • LEGO robot programozása
 • Robotvezérlés (vonal-, falkövető, akadályelkerülő robot)
 • Android alkalmazások robotvezérléshez

Tananyagok egyéni tanuláshoz

Foglalkozásaink anyagát honlapunkon közzétesszük, azok otthoni tanulásra szabadon felhasználhatók:
 • Előadásvázlatok
 • Oktatóvideók
 • Mintaprogramok
 • Kidolgozott, részletes tananyagok

A korábbi foglalkozások témakörei

Bevezetés az elektronikába

A kezdőknek szóló előadásokban elektronikai alapismereteket nyújtunk, illetve LED-eket és tranzisztorokat tartalmazó egyszerű kapcsolásokat mutatunk be.

A digitális elektronika alapjai

A Boole algebra és a logikai alapkapcsolások (kapuk) bemutatása után egyszerű kombinációs és sorrendi hálózatok tipikus alkalmazásaival ismerkedünk meg.

Arduino tanfolyam

Bevezetés az Arduino mikrovezérlő kártya programozásába. A tanfolyam előadásai rendszerezett ismereteket nyújtanak kezdőknek és haladóknak.

Vegyes témakörű előadások

Haladó projektek, ismeretterjesztő előadások, egy-egy szűkebb terület bemutatása, kitekintés, további lehetőségek bemutatása.

CircuitPython tanfolyam

A CircuitPython programnyelv segítségével könnyen és egyszerűen programozhatjuk a támogatott mikrovezérlő kártyákat. kísérleteinkhetz a WeAct Studio STM32F411CE with Flash kártyát használtuk.

Ismerkedés a Python nyelvvel

A Python programnyelv könnyen tanulható, programozhatjuk vele a számítógépünket, kiegészítő modulok segítségével külső eszközökkel is kommunikálhatunk. Micropython változata mikrovezérlőkön is használható.

STM32 mikrovezérlők programozása STM32CubeIDE környezetben

Az STM32F103C8 és az STM32F446RE mikrovezérlők bemutatása és programozása az STM32CubeIDE programfejlesztői környezetben.

LabVIEW tanfolyam

A LabVIEW grafikus alkalmazásfejlesztő programcsomag bemutatása, adatgyűjtési feladatok megvalósítása Arduino mikrovezérlő kártya segítségével.

Mikrovezérlő programozás mbed környezetben

A FRDM-KL25Z kártyán keresztül bemutatjuk az ARM Cortex-M0+ mikrovezérlők főbb jellemzőit és programozásukat az mbed környezet felhasználásával.

Mikrovezérlők programozás ARM Keil környezetben

Az ARM Cortex-M mikrovezérlők működését legjobban úgy érthetjük meg, ha adatlap szerint, regiszter szinten programozunk, pl. az ARM Keil fejlesztői környezet felhasználásával.

Újrakonfigurálható eszközök I.

A programozható logikai eszközökben kombinációs, illetve sorrendi logikai hálózatok kialakítására használjuk, melyeket Verilog vagy VHDL nyelven írhatunk le. A tanfolyam mintapéldáit Icarus Verilog szimulátoron és Altera EPM240 CPLD kártyán mutattuk be.

Újrakonfigurálható eszközök II.

A Cypress PSOC 5LP mikrovezérlők az ARM Cortex-M3 CPU-n és a szokásos perifériákon kívül újrakonfigurálható logikai cellákat is tartalmaznak, melyekből speciális perifériákat vagy kiegészítő áramköröket építhetünk. A mintapéldákat CY8CKIT-059 kártyán mutattuk be.