Foglalkozások 2015/2016-ban

2016. június 2.

Témakör:

- Kapcsolók, kapcsolósorok és -mátrixok (a téma a Bevezetés az elektronikába, az Arduino programozás és az Programozás mbed környzetben c. témakörökhöz egyaránt kapcsolódik)

Előadásvázlatok és bemutatók:

Kapcsolók, kapcsolósorok és -mátrixok
Lab26: Kapcsolók, kapcsolósorok és -mátrixok - Arduino mintaprogramok
Hotboards Multikey (mbed mintaprogram)
Hotboards EventKeypad (mbed mintaprogram)

2016. május 26.

Témakörök:

- Orosz Péter előadása: Motorvezérlés Arduino környezetben - II. rész
- mbed: USB tömegtároló eszközosztály

Előadásvázlatok:

Motorvezérlés Arduino környezetben II.
USB tömegtároló eszközosztály (mbed)

2016. május 19.

Témakörök:
- Arduino programozás: Léptetőmotorok vezérlése
- Elektronika: Az Arduino nano v3.0 tervezési hibájának kijavítása.

Előadásvázlat:

talk24: léptetőmotorok vezérlése
talk24x: Az Arduino nano v3.0 javítása
Lab24: Bipoláris léptetőmotor vezérlése - Arduino mintaprogram

2016. május 5.

Témakör: Bevezetés az elektronikába
- Támcsu Péter előadása: Kapcsolási rajz készítése és nyomtatott áramkör tervezése ExpressSCH és ExpressPCB programokkal

Előadásvázlat:

Kapcsolási rajz készítése és nyomtatott áramkör tervezése ExpressSCH és ExpressPCB programokkal

2016. április 28.

Témakör: Arduino programozás
- Orosz Péter előadása: Motorvezérlés Arduino környezetben - I. rész

Előadásvázlat:

Motorvezérlés Arduino környezetben I.

2016. április 21.

Témakörök:
- Bevezetés az elektronikába: : Boole-algebra, logikai kifejezések, TTL kapuáramkörök

Előadásvázlatok és bemutatók:

2014-talk07: Boole-algebra, logikai kifejezések

2016. április 14.

Témakörök:
- Bevezetés az elektronikába: : logikai kapuáramkörök (ÉS, VAGY, NEM, stb.) működése, egyszerű tranzisztoros logikai áramkörök megépítése (vagy szimulációja) és vizsgálata.

Előadásvázlatok és bemutatók:

2014-talk06: Logikai kapuáramkörök

2016. április 7.

Témakörök:
- Mikrovezérlők programozása (Arduino): WS2812 felfűzhető "intelligens" RGB LED-ek vezérlése
- Bevezetés az elektronikába: Egyszerű tranzisztoros áramkörök (gyakorlás)

Tananyag, előadásvázlat:

talk23: WS2812 felfűzhető "intelligens" RGB LED-ek vezérlése (Arduino)
Lab23: WS2812 LED-ek vezérlése (Arduino példaprogramok)

2016. március 31.

Témakörök:
- mbed: USB soros és HID kommunikáció

Tananyag, előadásvázlat:

mbed13: USB soros és HID kommunikávió (mbed)

USB soros kommunikáció (mbed)
USB HID kommunikáció (mbed)

2016. március 10.

Témakörök:
- Arduino: A DS1307 és DS3231 valósidejű órák használata példaprogramokkal illusztrálva
- mbed: RTOS Timer, Programmegszakítások RTOS környezetben

Tananyag, előadásvázlat:

talk22: A DS1307 és DS3231 valósidejű órák használata (Arduino)
Lab22. A DS1307 és DS3231 valósidejű órák használata (Arduino példaprogramok)
A DS1307 valósidejű óra ismertetője és adatlapja (MAXIM) (Maxim Integrated)
A DS3231 valósidejű óra ismertetője és adatlapja (Maxim Integrated)

RTOS Timer (mbed)
RTOS interrupts (mbed)2016. március 3.

Témakörök:
- Schmitt-trigger kapcsolások
- Elektronikus áramkörök szimulációja

Tananyag, előadásvázlat:

talk09: Bevezetés az elektronikába - Schmitt-trigger kapcsolások

Lab09. Schmitt-trigger kapcsolások (Szimulációs állományok)

Elektronikus áramkörök szimulációja


2016. február 25.

Témakörök:
- Arduino: A PM6025 (7- és 16-szegmeneses) LCD kijelző vezérlése
- mbed: RTOS Üzenetsor (Queue), Osztott használatú memória (Mempool) és levelesláda (Mailbox)

Tananyag, előadásvázlat:

talk21: A PM6025 (7- és 16-szegmeneses) LCD kijelző vezérlése (Arduino)
Lab21. A PM6025 LCD kijelző vezérlése (Arduino példaprogramok)

RTOS Queue - üzenetsor (mbed)
RTOS Mempool - osztott használatú memória (mbed)
RTOS Mail - postaláda (mbed)


2016. február 18.

Témakörök:
- Az NE555-ös időzítő
- Elektronikus áramkörök szimulációja

Tananyag, előadásvázlat:

talk08: Bevezetés az elektronikába - az NE555 időzítő

Elektronikus áramkörök szimulációja

2016. február 11.

Elektronika: Az NE555-ös időzítő
mbed: RTOS programszálak szinkronizálásának eszközei (mutex, szemafor)

Tananyag, előadásvázlat:

talk08: Bevezetés az elektronikába - az NE555 időzítő

RTOS mutex - kölcsönös kizárás (mbed)
RTOS szemaforok (mbed)
RTOS üzenetjelzők (mbed)


2016. február 4.

Orosz Péter előadása és bemutatója a forrasztásról.

2016. január 28.

Arduino: Hétszegmenses LED kijelzők vezérlése MAX6958 IC-vel
mbed: RTOS alapok, RTOS programszálak.

Tananyag, előadásvázlat:

talk20: Hétszegmenses LED kijelzők vezérlése MAX6958 IC-vel (Arduino)

Lab20. Hétszegmenses LED kijelzők vezérlése (Arduino)

RTOS alapok (mbed)

RTOS programszálak (mbed)

2016. január 21.

Az előadás témája: A térvezérlésű (FET) tranzisztorok működése, FET tranzisztoros kapcsolások

Tananyag, előadásvázlat:

talk06: FET tranzisztoros kapcsolások

2016. január 14.

Az előadás témája fényérzékelés és fénymérés egyszerű eszközökkel (CdS fotoellenállás, LED, valamint TCRT500 és TLS2561 szenzorok). A mellékelt mintaprogramok Arduino kártyához készültek.

Tananyag, előadásvázlat:

talk19: fényérzékelés, fénymérés

Lab19: fényérzékelés, fénymérés - Arduino mintaprogramok

2016. január 7.

Támcsu Péter előadása: ESP8266, NodeMCU, Lua - IOT eszköz és a Lua nyelv

Az előadás röviden bemutatja az olcsó és egyszerű használhatóságuk miatt méltán népszerű ESP WiFi modulokat, s néhány mintapéldán keresztül megismertet bennünket a Lua programozási nyelvvel. Az előadás végén egy egyszerű gyakorlati alkalmazást is láthatunk.

A bemutatott mintapéldák az interaktív környezettel együtt letölthetők otthoni tanulmányozás és kipróbálás céljából. A letöltött Lua mintapéldák eluaterm.zip állományának kibontása után indítsuk el az eulaterm.exe programot (ez egy konzolablakot nyit meg), majd egy böngészővel kapcsolódjunk a localhost:8000 címre! A böngészőből kilépve zárjuk be a konzolablakot is!


Haladó tananyag új fejezete: mbed - Számlálók/időzítők

Tananyag, előadásvázlat:

Előadásvázlat: ESP8266, NodeMCU, Lua

Lua mintapéldák interaktív környezetben

mbed: Számlálók/időzítők (haladó)


2015. december 17.

Kezdő: Egyszerű tranzisztoros áramkörök: Astabil multivibrátor (2 LED-es villogó)
Középhaladó: Arduino - kisteljesítményű egyenáramú motorok vezérlése
Haladó: mbed - Programmegszakítások

Tananyag, előadásvázlat:

talk05: Egyszerű tranzisztoros áramkörök (kezdő)

Feladatsor-02: 5-7. gyakorló feladatok (kezdő)

Talk18: DC motorok vezérlése (középhaladó)

Video: Egy motor meghajtása (L293D_test_1M.ino)

Video: Két motor meghajtása (L293D_test2_2M.ino)

Lab18: DC motorok vezérlése - Arduino mintaprogramok (középhaladó)

mbed: Programmegszakítások (haladó)


2015. december 3.

Kezdő: Egyszerű tranzisztoros áramkörök: érintésérzékelés, bistabil billenőkör
Középhaladó: Arduino - Hétszegmenses LED kijelzők vezérlése
Haladó: mbed - Soros perifériák (UART, SPI, I2C)

Tananyag, előadásvázlat:

talk05: Egyszerű tranzisztoros áramkörök (kezdő)

Feladatsor-02: 3-4. gyakorló feladatok (kezdő)

Talk17: Hétszegmenses kijelzők (középhaladó)
Lab17: Hétszegmenses LED kijelzők - Arduino mintaprogramok (középhaladó)

mbed: Soros perifériák (haladó)

2015. november 26.

Középhaladó: Ismerkedés az Arduino fejlesztői környezettel
Az Arduino kártya mint vizsgálóeszköz - A MiniPirate alkalmazás bemutatása
Haladó: mbed - Analóg perifériák (Analóg komparátor, ADC, DAC)

Tananyag, előadásvázlat:

Ismerkedés az Arduino fejlesztői környezettel (középhaladó)

Arduino "Mini Pirate" (középhaladó)

Arduino command-line tool "MiniPirate" (középhaladó)

mbed: Analóg perifériák (haladó)


2015. november 12.

Kezdő: Egyszerű tranzisztoros áramkörök: késleltetett kikapcsolás
Haladó: mbed - Kapacitív érintésérzékelés

Tananyag, előadásvázlat:

talk05: Egyszerű tranzisztoros áramkörök

Feladatsor-02: 1-3. gyakorló feladatok

mbed: Kapacitív érintésérzékelés (haladó)


2015. november 5.

Kezdő: A bipoláris (NPN, PNP) tranzisztorok felépítése, működése. A földelt emitteres kapcsolás jelleggörbéi. Kapcsolótranzisztor munkapontjai. Földelt emitteres kapcsolás szimulációja és gyakorlatban történő kipróbálása.

Tananyag, előadásvázlat:

talk04: A tranzisztor, mint kapcsoló

Feladatsor-01: 6-7. gyakorló feladatok

  2015. október 22.

  Kezdő: A fényemittáló dióda (LED) felépítése, működése, alkalmazási területei.
  Haladó: PWM - impulzus-szélesség moduláció mbed környezetben.

  Tananyag, előadásvázlat:

  talk03: A fényemittáló dióda (LED)

  Feladatsor-01: 3-5. gyakorló feladatok

  mbed: PWM (haladó)


  2015. október 15.

  A haladó csoport foglalkozásnak témái:
  - Digitális ki- és bemenetek kezelése mbed környezetben.
  - NodeMCU Lua programfuttatási környezet telepítése, egyszerű mintaprogramok

  Tananyag:

  mbed: Digitális I/O (haladó)


   2015. október 8.

   A villamos jelenségek oka az elemi töltések létezése: protonok és elektronok. Ezen a foglalkozáson megismerkedtünk a töltés, az áram és a feszültség fogalmával, Ohm törvényével és Kirchoff törvényivel.

   A haladó csoport a Freescale FRDM-KL25Z fejlesztői kártyával és az mbed programfejlesztői környezettel ismerkedik meg. Elkészítjük első LED villogtató prgramunkat.

   Előadásvázlatok és bemutatók:

   Bevezetés az elektronikába:
   talk02: Ohm törvény, Kirchoff törvényei, párhuzamos és soros kapcsolás

   Feladatsor-01: 1-2. gyakorló feladatok

   Fejletteb (32 bites) mikrovezérlők programozása mbed környezetben:
   A FRDM-KL25Z kártya bemutatása

   Az első lépések

   Az első mbed projekt létrehozása

    2015. október 1.

    Az évad első foglalkozásán a kitűzött témaköröket, lehetőségeinket, illetve a kísérletezéshez szükséges hozzávalókat beszéljük meg, továbbá a résztvevők igényeit egyeztetjük.

    Előadásvázlatok és bemutatók:

    talk01: Témakörök, célkitűzés, hozzávalók