Foglalkozások 2021/2022-ben

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Hobbielektronika csoport foglalkozásaira a Debreceni Megtestesülés Plébánia közösségi termébe szeptembertől júniusig, csütörtök délutánonként 17 órára!

Ingyenes tanfolyamokat és ismeretterjesztő előadásokat kínálunk. Foglalkozásainkon írásvetítővel segített előadásokat tartunk, illetve egyszerű kapcsolásokat állítunk össze és próbálunk ki (hozott anyagból).

Jelentkezés, kapcsolattartás: levélben a hobbi @ cspista.hu címen. Az új jelentkezőktől az elérhetőségen (név, E-mail cím, telefonszám) kívül egy rövid bemutatkozást is kérek: életkor, érdeklődési terület, elektronikai és informatikai jártasság szintje, mit vár a Hobbielektronika körtől!

Cserny István

Mit kínálunk a 2021/2022-es tanévben?

ESP32 Arduino tanfolyam:

  • A WiFi és Bluetooth kommunikációs képességekkel rendelkező ESP32 mikrovezérlőt Arduino IDE környezetben programozzuk.

STM32 mikrovezérlők programozása:

  • A korábbi években megismerkedtünk az STM32 mikrovezérlőkkel és Keil, illetve STM32CubeIDE környezetben készítettünk egyszerű programokat. Most újabb, ezúttal C++ nyelvi környezetekben (mbedOS, illetve Arduino IDE) teszünk néhány próbát.

Python és microPython alapok:

  • Ezen a tanfolyamon a népszerű Python programozási nyelvvvel, illetve annak mikrovezérlőkra adaptált microPython változatával ismerkedhetünk meg.

LabView tanfolyam:

  • A LabVIEW szoftver a National Instruments által kifejlesztett grafikus rendszertervező és fejlesztő rendszer, amely az adatfolyam programozás nyelvén, a "G"-n alapul. Lehetővé teszi, hogy mind a műszeres adatgyűjtés folyamatát, mind a kapott adatokat vizuálisan jelenítsük meg. A professzionális alkalmazásokra tervezett szoftver hobbicélú felhasználását a számítógép és egy Arduino kártya össszekapcsolásával valósítjuk meg, ahol szenzorok adatainak gyűjtésével és megjelenítésével, illetve aktuátorok számítógépes vezérlésével kísérletezünk.

Foglalkozásainkat az alábbi időpontokra tervezzük:

szeptember 9., 16., 23. és 30.
október 7., 14. és 21.
november 4., 11., 18. és 25.
december 2., 9. és 16.
január 6., 13., 20. és 27.
február 3., 10., 17., 24.
március 3., 11., 17. és 24.
április 7., 21. és 28.
május 5., 12., 19. és 26.
június 2. és 9.


2021. szeptember 9.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Az előadásban a WiFi és Bluetooth kommunikációs képességekkel rendelkező ESP32 kártyával és az Arduino programozási környezettel ismerkedünk meg.

2021. szeptember 16.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban az Arduino nyelv változóinak típusaival ismerkedünk meg, továbbá az ESP32 programcsomag nyújtotta új lehetőségekkel és az eltérésekkel.

2021. szeptember 23.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban megismerkedünk az STM32 mikrovezérlők fontosabb jellemzőivel, a NUCLEO-F446RE fejlesztői kártyával, az ARM Mbed online fejlesztői környezettel és az I/O mőveletekkel.

2021. szeptember 30.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban a kapacitív érintésérzékelés lehetőségeivel (TOUCH0..TOUCH9 bemenetek) és az impulzusszélesség-moduláció (PWM) egyszerű alkalmazásaival ismerkedünk meg,

2021. október 7.

Orosz Péter: Bevezetés a LabView világába - 1. rész

A LabVIEW egy grafikus alkalmazásfejlesztő programcsomag, mellyel virtuális műszereket hozhatunk létre, s ezekkel laboratóriumi vagy ipari mérésvezérlési és adatgyűjtési feladatokat végeztethetünk el.

2021. október 14.

Támcsu Péter: Ismerkedés a Python programnyelvvel - 1. rész

Az előadás megismertet a Python programnyelv alapjaival, a beépített adattípusokkal, majd bemutatja a változók, az alapvető utasítások és a feltételes elágazások használatát.

2021. október 21.

Orosz Péter: Bevezetés a LabView világába - 2. rész

Ebben az előadásban a LabView programok egyszerűbb strukturális elemeivel ismerkedünk meg: for és while ciklus, feltételes elágazás, tömbök használata.

2021. október 28.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban az impulzus-szélesség moduláció (PWM) lehetőségeivel és alkalmazásaival isemrkedunk meg, az ARM Mbed API PwmOut() objektumosztály felhasználásával.

2021. október 28.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban mikrovezérlő analóg be- és kimeneteinek kezelésével ismerkedünk meg, amelyeket az AnalogIn() illetve az AnalogOut() objektumosztályok tagfüggvényei segítségével végezhetünk

2021. november 4.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban az ADC linearitásának korrekciójával és egyszerű analóg szenzorok (hőmérő, fényérzékeny ellenállás, IR visszavert fényt detektáló fototranzisztor) használatával ismerkedünk meg.

2021. november 11.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban a programmegszakításokról, az időzítőkről, a valósidejú óra használatáról és az energiakaarékos "mélyalvás" módból történő felébresztésről lesz szó.

2021. november 18.

Orosz Péter: Bevezetés a LabView világába - 3. rész

Ebben az előadásban a LabView segítségével Arduino kártyával végzünk adatgyűjtést. A bemutatni kívánt mintaalkalmazások digitális (Dallas DS12B20) és analóg (LM25) hőmérőkhöz készültek.

2021. november 25.

Támcsu Péter: Ismerkedés a Python programnyelvvel - 2. rész

Az előadás megismertet a Python programnyelv alapjaival, a beépített adattípusokkal, majd bemutatja a változók, az alapvető utasítások és a feltételes elágazások használatát.

2021. december 2.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban a külső eseményekkel, illetve az időzítőkkel kelthető megszakításokkal foglalkozunk, illetve megismerkedünk néhány digitális kimenőjelű szenzorral (HC-SR501, BMP180, BME280, DS18B20).

2021. december 9.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

A CircuitPython a Python nyelven alapul, s arra tervezték, hogy mikrovezérlő kártyákon futtatva segítse a tanulás és a kísérletezés folyamatát. A bemutatott mintapéldák a WeAct Studio STM32F411CE "blackpill with flash" kártyához készültek.

2021. december 16.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban a soros kommunikáció alapjaival ismerkedünk meg. A bemutatott példaprogramok a Serial, BufferedSerial, I2C és az SPI osztályok egyszerű használatát mutatják be..

2022. január 13.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban analóg és digitális RGB LED-ek vezérlésével foglalkozunk. Belepillantunk egy objektumosztály definiálásának rejtelmeibe és futólag megismerkedünk a with utasítással is.

2022. január 27.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban az I2C busz kezelésével foglalkozunk és a WiFi kapcsolat lehetőségét kihasználva SNTP órát fejlesztünk, soros porti, ill. OLED kijelzéssel.

2022. február 3.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Kibővítettük az Adafruit_GFX programkönyvtárat az SH1106 OLED kijelző használatához, majd az MCU óráját, illetve egy BME280 környezeti szenzort látunk el kijelzővel.

2022. február 10.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban E-papír és OLED kijelzőkkel foglalkozunk. Az Adafruit_SSD1306_I2C meghajtóprogram mintájára az SH1106 I2C kijelzőt is használatba vesszük. Megismerkedünk a displayio alapú kijelző kezeléssel is,

2022. február 17.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban webkliens IOT alkalmazásokkal foglalkozunk: az OpenWeatherMap felhasználásával időjárásjelző órát készítünk, illetve egy DH22 szenzor adatait küldjük el a ThingSpeak szerverre.

2022. február 24.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Megismerkedünk a valósidejű operációs rendszerek (RTOS) alapjaival, a programszálak létrehozásával, a taskok közötti szinkronizálás és kommunikáció eszközeivel (mutex, üzenetsor).

2022. március 3.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban az ST7735 vezérlőjű 1.8" színes TFT kijelző használatán keresztül folytatjuk az ismerkedést az előző előadásban már használt displayio modul sokrétű lehetőségeivel

2022. március 10.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban egyszerű ESP32 MQTT kliens, ill. szerver (broker) alkalmazásokat alakítunk ki, a PubSubClient, illetve az sMQTTBroker programkönyvtárak felhasználásával.

2022. március 17.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Az Mbed-RTOS programszálak közötti kommunikáció (vagy szinkronizálás) eszközei közül most a szemaforok, az eseményjelzők és az üzenetküldés (Mail) használatával ismerkedünk meg.

2022. március 24.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban bemutatjuk a Jupyter Notebook használatát Python és CircuitPython programokhoz s bemutatjuk azt is, hogy ez az interaktív fejlesztés miben segítheti/könnyítheti a munkánkat.

2022. március 31.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Az Espressif által kifejlesztett ESP-NOW protokoll közvetlen, vezeték nélküli, pont-pont típusú kapcsolatot tesz lehetővé két, vagy több ESP eszköz (ESP32, vagy ESP8266) között

2022. április 7.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban az Mbed-RTOS virtuális időzítőivel (RtosTimer) ismerkedünk meg, emellett azt is megmutatjuk, hogy az ADC megszakításokat hogyan használhatjuk RTOS környezetben.

2022. április 21.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban a fájlkezeléssel és az SD memóriakártya használatával ismerkedünk meg. Az SD kártyát az SPI2 csatorna segítségével kezeljük.

2022. április 28.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

ESP32 webszervert építünk (ehhez többféle programkönyvtárat is választhatunk). Az IOT alkalmazásokhoz a nyomógombokkal és az AJAX technikával is érdemes megismerkedni.

2022. május 12.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Folytatjuk az ESP32 webszervert építést, eközben megismerkedünk az SPIFFS és a LittleFS fájlrendszer használatával és az AJAX lekéréseknél a JSON formátumú adatküldéssel.

2022. május 19.

CircuitPython kezdőknek és haladóknak

LED 8x8 mátrix, illetve hétszegmenses kijelzők vezérlése az Arduino tanfolyamról már ismerős MAX7219, TM1637 vagy TM1638 IC-vel épített kártyák használatával.

2022. június 2.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Az ESP32 Bluetooth 4.2 szabványú kommunikációs képességgel is rendelkezik, a "klasszikus" BT és az energiatakarékos BLE módot is támogatja. Mindkét üzemmódra bemutatunk néhány egyszerű programot.

2022. június 9.

Támcsu Péter: FT232H USB vezérlő programozása Python programnyelvben

Az FT232H USB többprotokollos szinkron vezérlő közvetlen kapcsolatot teremt a PC és egy I2C vagy SPI eszköz között. Az előadásban a Pythonból való elérés kerül bemutatásra.

2022. június 9.

ESP32 Arduino tanfolyam kezdőknek és haladóknak

Ebben az előadásban egy ESP32 Bluetooth Low Energy kliens-szerver mintapéldást mutatunk be két változatban.

2022. június 16.

Mikrovezérlő programozás ARM Mbed környzeteben

Ebben az előadásban az Mbed USBDevice programkönyvtárával megvalósítható USB eszközösztályokat tekintjük át, s néhány egyszerű mintapélda segítségével ki is próbáljuk azokat.