„Bűnök cseppjei az irgalom tengerében”:
Az Isteni irgalmasságról

„Az Egyház hirdeti és különféle módokon tapasztalja
a megfeszített és föltámadt Krisztusban kinyilatkoztatott
isteni irgalom igazságát. Továbbá maga is törekszik arra,
hogy gyakorolja az irgalmat az emberek által és az
emberek iránt, mert megérti, hogy ez a legelemibb
föltétele annak, hogy az „emberibb” és jobb világért
akár most, akár a jövőben valamit valóban tenni lehessen.”

(Részlet II. János Pál pápa DIVES IN MISERICORDIA
c. enciklikájából)

 

Az Úr Jézus ígéretei:

 „Megígérem, hogy az a lélek, aki ezt a képet tiszteli, nem vész el…” (Napló 48)

„Azokat a lelkeket, akik ezt a rózsafüzért imádkozzák, már életükben körülöleli irgalmam, különösen pedig haláluk óráján.” (Napló 754)

„Azokat a lelkeket, akik irgalmasságom tiszteletét terjesztik, egész életükben megoltalmazom, mint gyengéd anya óvja csecsemőjét. Haláluk óráján pedig nem bírájuk, hanem irgalmas megváltójuk leszek.” (Napló 1075)

Jézus a következőket mondta Fausztina nővérnek:

"Hirdesd a világnak irgalmasságomat, ismerje meg az egész emberiség kifürkészhetetlen irgalmamat. Ez a végső idők jele, utána eljön az igazság napja. Amíg még van idő, meneküljenek irgalmam forrásához, használják fel az értük kifolyt vért és vizet (Napló 848). Mielőtt eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia" (Napló 1146).

Szent Fausztina nővér