Az Isteni Irgalmasság ajándéka és az emberi engesztelés ereje

Összefoglalónkban Szent Fausztina nővérről, az Isteni Irgalmasságról valamint a magyar Regnum Marianumról és az Úr Jézus és a Szűzanya által kért engesztelésről olvashatnak részletesen az alábbi linkekre kattintva.

Az itt összeállított anyagunk tájékoztató jellegű és a témában való mélyebb elmélyedésre kíván kedvet csinálni. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy habár kötelesek vagyunk az engesztelés és az Isteni Irgalmasság misztériumát kutatni, azok végső soron mindig is isteni titkok maradnak számunkra, amelyek minél teljesebb megértésére emberileg pusztán törekedni tudunk, és törekednünk is kell.

Az Isteni Irgalmassághoz való folyamodás, akárcsak az engesztelés Isten kegyelméből kivételes ajándékok és lehetőségek számunkra. Az Egyház is buzdít bennünket, hogy minél inkább éljünk ezekkel. Rajtunk és imáinkon múlik hazánk, családjaink, embertársaink sorsa, merjünk hittel cselekedni! 

2013. április 7., Isteni Irgalmasság Vasárnapja

Szólláth Aliz és Kiss Edina

„Bűnök cseppjei az irgalom tengerében”: Az Isteni irgalmasságról 

A magyar szív gyöngyei: Az engesztelésről