A krakkó-lagiewniki Isteni Irgalmasság Szentélye

A kegyhely az 1891 évben A. Lubomirski herceg alapítványából a fiatal lányok és mély morális  megújulást igénylő nők számára létrehozott Irgalmasság Anyja Nővéreinek Kongregációja  területén található.

A két világháború közötti időszakban ebben a zárdában élt és  halt meg  M. Faustyna Kowalska nővér (1905-1938).

1943-ban J. Andrasz barát, Faustyna nővér  krakkói gyóntatója megszentelte az  A. Hyła által festett Irgalmas Jézus első képét és kezdeményezte az Isteni Irgalmasság dicséretére az ünnepélyes imákat. A kép nagyon hamar híres lett kegyelmei miatt, ezért a szentségekben elhunyt Faustyna nővér sírját látogató zarándokok száma évről évre növekedett.

Az Isteni Irgalmasság kultuszának nagyon dinamikus fejlődése Faustyna nővér boldoggá (1993. április 18.), majd szentté avatása (2000. április 30), továbbá a II. János Pál łagiewniki zarándok útja (1997-ben és 2002-ben) után kezdődött el. Ennek következtében a kegyhely komoly kiépítésére került sor, ekkor építették fel  a 2002. augusztus  17-én II. János Pál által felszentelt bazilikát. Itt a Pápa az egész világot az Isteni Irgalmasságnak ajánlotta.

A Bazilika felszentelésekor II. János Pál pápa homíliajában a következőket mondta:

Krakkó-Łagiewniki, 2002. 08.17.

 „Szeretett Testvéreim! Ma megismétlem Szent Fausztina eme egyszerű és őszinte szavait, hogy vele és mindannyiotokkal együtt imádjam az Isteni Irgalmasság felfoghatatlan és kimeríthetetlen titkát. Úgy, mint ő, szeretnénk megvallani, hogy nincs az embernek más reményforrása, csak az Isten irgalma. Szeretnénk hittel megismételni: Jézusom, bízom Benned! Erre a vallomásra, melyben kifejeződik az bizalom Isten mindenható Szeretetébe, a mi időnkben különösen szükség van, amikor is az ember eltéved a rossz sokféle megnyilvánulásai közepette. Kell, hogy a kiáltás Isten irgalmáért a szenvedő, nyugtalan, kételkedő, a remény biztos forrását kereső emberi szívek mélységéből fakadjon. Ezért jöttünk ma ide, a Łagiewniki kegyhelyre, hogy újból felfedezzük Krisztusban az Atya arcát, aki az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene (vö. 2Kor 1,3). Szeretnénk lelki szemeinkkel az Irgalmas Jézus szemébe nézni, hogy tekintetének mélységében meglássuk saját életünk tükörképét és a kegyelem fényét, amelyet Isten minden napra és az utolsó napra őriz nekünk.“

Forrás: ujember.katolikus.hu,  www.vatican.va

 

(Forrás: http://www.milosierdzie.pl/lagiewniki/index.php/hu

 „Szentek Közössége” magyar kápolna a Bazilika altemplomában

A magyar kápolna kialakítását Antalóczy Lajos atya szorgalmazta. (Ő adta ki magyar nyelven 1988-ban Szent Fausztina nővér naplóját.) Katona István egri püspök folytatta ezt a munkát sok más segítővel együtt. (Seregély István egri érsek, Marian Rapacz atya és sokan mások.) A kápolna teológiai-művészeti koncepcióját Puskás László görög katolikus pap - festőművész dolgozta ki és készítette el feleségével, Nadiával együtt 2003-2004 között. 

A díszítés mozaiktechnikával készült, a képeken közös, lengyel-magyar szenteket és boldoggá avatottakat láthatunk. A kápolna a Szentek közössége nevet kapta. A kápolna közadakozásból, több ezer hívő pénzadományából készült el.

A kápolnát 2004. október 9-én szentelte fel Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek.
A bazilika számos zarándoklat célpontja: a kisebb létszámú zarándok csoportok szentmiséi a hét minden napján biztosítják a kápolnában a folyamatos imádságot.

(Forrás: www.lengyelorszag.travel/hu/zarandok-helyek-templomok/lagiewniki-isteni-irgalmassag-bazilika)